هکرها مکالمات پلیس آمریکا و بریتانیا را انتشار دادند

گروه هکرها ناشناس توانستند با هک کردن خطوط پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) به مکالمات میان این نیرو و پلیس اسکاتلند یارد بریتانیا گوش داده و آنها را منتشر کنند.

محتوای مکالماتی که ظاهرا زمان آنها ماه گذشته بوده مربوط به رایزنی های میان پلیس ملی دو کشور درباره هکرها و نحوه برخورد با آنهاست.

بریتانیا و آمریکا هک شدن این مکالمات را تایید کرده و گفته اند که در حال بازرسی ماجرا هستند.

گروه هکرهای ناشناس همچنین متن ایمیلی را منتشر کرده که حاوی اطلاعات مربوط به شرکت کنندگان در این جلسه تلفنی است.