رکورد کم سابقه متقاضی استخدام در ناسا

سازمان فضایی آمریکا، ناسا، می گوید که در پاسخ به آگهی استخدام فضانورد، بیش از شش هزار و ۳۰۰ درخواست از سوی متقاضیان دریافت کرده است.

به گفته این سازمان این دومین رکورد بی سابقه متقاضی فضانوردی در تاریخ ناساست.

از میان این هزاران متقاضی تنها ۹ تا ۱۵ نفر نفر برگزیده و استخدام خواهند شد.

تازه استخدام شدگان باید برای آموزش های دشوار فضانوردی دو سال دوره ببینند. دوره ای که شامل آموزش زبان روسی و آموزش گام برداشتن در فضا بخشی از آنست.