'تلفات ناشی از مالاریا ممکن است دو برابر تخمین ها باشد'

یک مطالعه تازه حاکیست که تلفات ناشی از مالاریا در جهان ممکن است دو برابر تخمین های قبلی باشد.

این تحقیقات که در نشریه پزشکی "لنست" بریتانیا چاپ شده می گوید که در سال ۲۰۱۰ یک میلیون و ۲۴۰ هزار نفر از بیماری هایی که پشه ناقل آنهاست درگذشتند.

تخمین تلفات آن سال توسط سازمان بهداشت جهانی ۶۵۵ هزار نفر است.

اما سازمان بهداشت جهانی می گوید و این مطالعه تایید می کند که میزان مرگ ناشی از این بیماری درحال افت است.