سرمای اروپا جان بیشتر از ۲۰۰ نفر را گرفت

بارش سنگین برف و کاهش شدید دمای هوا درکشورهای اروپا به مرگ بیش از ۲۰۰ منجر شده است.

براساس گزارش ها سرما، شرق اروپا را بیش از سایر نقاط تحت تاثیر قرارداده است. گفته شده دمای هوا در اوکراین و جمهوری چک به منهای سی و هشت درجه سانتیگراد رسیده است.

بارش سنگین برف در منطقه بالکان بسیاری از مردم را در خانه هایشان گرفتار کرده است.

گزارش ها همچین از یخ زدن کانال های آب شهر ونیز حکایت دارد و بارش سنگین برف در شهر رم طی بیش از بیست سال گذشته بی سابقه بوده است.