سامسونگ تبلیغ تلویزیونی اسرائیلی را محکوم کرد

گروه صنعتی سامسونگ تبلیغ تلویزیونی یکی از محصولاتش در اسرائیل را که در آن یک جاسوس اسرائیلی با استفاده از تبلت گالکسی (صفحه رایانه ای قابل حمل) تاسیسات اتمی ایران را منفجر می کند، محکوم کرد.

سامسونگ اعلام کرده که هیچ نقشی در تولید این تبلیغ تلویزیونی نداشته است.

در این تبلیغ فردی که به نظر مامور اسرائیل می رسد در مواجهه با چند نفر کامپیوتر قابل حمل اش به دست آنها می افتد و به یکباره در دور دست تاسیساتی شبیه به تاسیسات اتمی ایران منفجر می شود.

مقام های ایرانی به این تبلیغ تلویزیونی اسرائیلی اعتراض کرده و از شرکت سامسونگ خواسته بودند که در این باره توضیح دهد.