کارمندان خارجی نهادهای غیر دولتی مصر محاکمه می‌شوند

مقام‌های قضایی مصر می‌گویند بیش از ۵۰ نفر را که برای سازمان های حقوق بشری، صلح و گسترش دموکراسی کار می کردند، محاکمه خواهند کرد.

این افراد متهم شده‌اند که منابع مالی سازمان های غیر دولتی را به طور غیر قانونی تامین می‌کردند.

شماری از افراد متهم شده، اتباع خارجی از جمله آمریکایی و آلمانی هستند.

این مساله باعث بروز تنش میان آمریکا و مصر شده است.

در دسامبر سال گذشته، دفاتر ۱۷ سازمان غیر دولتی از سوی نیروهای دولتی مورد بازرسی قرار گرفت.