فرمان عفو پادشاه مراکش برای چند اسلامگرا

محمد ششم، پادشاه مراکش فرمان عفو چند اسلامگرای سرشناس را که به حبس های طولانی مدت محکوم شده بودند، صادر کرده است.

پادشاه مراکش به مناسبت تولد پیامبر اسلام این فرمان عفو را صادر کرده است.

این افراد به اتهام عضویت در گروهی که مسئول انفجارهای کازابلانکا در سال ۲۰۰۳ شناخته شد، بازداشت و زندانی شده بودند.

خبرنگاران می گویند آزادی این افراد نشان از این دارد که به دنبال پیروزی اسلامگرایان میانه رو در انتخابات پارلمانی مراکش، رویکرد سفت و سخت قبلی در برابر اسلامگرایان، تغییر کرده است.

مراکش از آنچه بهار عربی خوانده شده، عمدتا دور بوده و تظاهرات زیادی مانند برخی کشورهای عربی در آن روی نداده است.

پادشاه مراکش سال پیش در واکنش به ناآرامی ها در این کشور و تظاهرات آزادی خواهان گفته بود که کشورش را در مسیر دموکراسی مشروطه قرار خواهد داد.

حزب عدالت و توسعه، که از احزاب اسلام‌گرای میانه‌رو در مراکش است، در انتخابات پارلمانی اخیر برنده شد.