حمله گروه پیکارجوی نیجریه‌ای به خط لوله نفتی

یک گروه پیکارجوی نیجریه‌ای می گوید به خط لوله نفتی که در تملک شرکت ایتالیایی انی است، حمله کرده است.

جنبش آزادیبخش دلتای نیجر مسئولیت این حمله را پذیرفته است.

شاهدان عینی می گویند خط لوله نمبه براس در استان بایسلا، شب گذشته (۴ فوریه) آتش گرفت.

شرکت انی هنوز در این باره توضیحی نداده است.

جنبش آزادیبخش دلتای نیجر تا کنون بارها به خط لوله های نفتی حمله کرده اما از سال ۲۰۰۹ به این سو به دنبال عفو اعلام شده از سوی دولت، فعالیتش کمتر شده است.