تلاش زنان در عربستان برای لغو ممنوعیت رانندگی

کارزار جدیدی در عربستان شروع شده که هدف آن تشویق زنان برای به چالش کشیدن ممنوعیت رانندگی است.

منال شریف که تلاش ها در این زمینه را هدایت کرده به بی بی سی گفته است که او امروز در برنامه‌ای تلویزیونی حاضر می شود تا شروع این کارزار را اعلام کند.

او گفت که به زنان سعودی توضیح خواهد داد که چگونه در این کارزار به او بپیوندند و پس از رد درخواست برای کسب گواهینامه رانندگی، اقدام قضایی کنند.

خانم شریف نوامبر سال گذشته پس از رد درخواستش برای کسب گواهینامه، شکایتی در این زمینه طرح کرد که هم اکنون در وزارت کشور عربستان تحت بررسی است.