برگزاری دومین دور انتخابات ریاست جمهوری فنلاند

در فنلاند، دومین مرحله انتخابات ریاست جمهوری در این کشور آغاز شده است.

سائولی نینسته، وزیراقتصاد سابق این کشور از حزب ائتلاف ملی، به همراه پکا هاویستو، وزیر سابق محیط زیست از حزب سبز دو رقیب اصلی در این انتخابات هستند.

هر دو کاندیدا از ادامه عضویت فنلاند در حوزه کشورهای یورو حمایت می کنند.

کشورهای حوزه اسکاندویناوی برای مقابله با کسری بودجه برنامه های ریاضت اقتصادی را در کشورهایشان به مورد اجرا گذاشته اند.

رئیس جمهور در فنلاند بیشتر نقش تشریفاتی دارد.