دیوان عالی بریتانیا اخبارش را از امروز توئیت می‌کند

دیوان عالی بریتانیا از امروز آخری خبرها از روند رسیدگی به پرونده‌هایش را در توئیتر منتشر می کند.

یک سخنگوی دیوان عالی بریتانیا گفته که آنها نخستین دیوان عالی هستند که از توئیتر برای اطلاع رسانی استفاده می کنند.

او گفته که این روش باعث می شود که قضاوت ها و اخبار، راحت تر در دسترس عموم قرار بگیرد.

از سال پیش، دیوان عالی بریتانیا اجازه داده بود که حضار با توئیت کردن از درون دادگاه اطلاع رسانی کنند، اما این نخستین بار است که آنها خود می خواهند از توئیتر برای اطلاع رسانی استفاده کنند.