ابو قناده، روحانی تندرو با قید وثیقه آزاد می‌شود

دادگاهی در بریتانیا با آزادی به قید وثیقه ابو قتاده، روحانی تندرو که گفته شده از چهره های شاخص القاعده در اروپا است، موافقت کرده است.

این اقدام در حالی صورت گرفته که هم قضات دادگاه و هم دولت بریتانیا نسبت به این مساله که ابو قتاده تهدیدی برای امنیت ملی به حساب می آید، ابراز نگرانی کرده اند.

قرار است این روحانی هفته آینده پس از سپری کردن ده سال در زندان آزاد شود.

در این مدت ابو قتاده بدون آن که اتهام مشخصی به او وارد شده باشد، به دلیل آن که خطری برای امنیت ملی بریتانیا به شمار می رفت، در زندان بود.

ماه پیش دادگاه حقوق بشر اروپا رای داد که ابو قتاده را نمی توان به اردن مسترد کرد. این دادگاه دلیل رای خود را، احتمال به دست آوردن سند و مدرک از او با شکنجه و استفاده از آنها علیه او عنوان کرد.

دولت بریتانیا گفته است که خواهان شدیدترین محدودهای ممکن برای آزادی ابو قتاده از طریق وثیقه خواهد شد.