نشست کلیسای کاتولیک برای مقابله با سوء استفاده جنسی از کودکان

اسقف‌های کلیسای کاتولیک از بیش از یکصد کشور جهان امروز در رم، پایتخت ایتالیا در نشستی برای مقابله با سوء استفاده جنسی از کودکان توسط کشیشان شرکت کرده‌اند.

طی سال های اخیر، از هزاران مورد سوء استفاده جنسی کودکان توسط کشیشان در اروپا و آمریکا طی دهه‌های گذشته پرده برداشته شده است.

انتظار می‌رود در نشست چهار روزه اسقف‌های کلیسای کاتولیک دستورالعمل‌هایی در مورد نحوه مقابله با کودک آزاری توسط کشیش‌ها تهیه شود.

افرادی که توسط کشیش ها مورد آزار واقع شده اند، می‌گویند در اغلب مواقع، کشیش‌ها توسط مقامات بلندپایه مورد حمایت قرار می‌گیرند.