حمله افراد مسلح به پاسگاه پلیس در شمال نیجریه

افراد مسلح به یک پاسگاه پلیس در شهر کانو در شمال نیجریه حمله کرده اند.

شاهدان عینی صدای انفجار و تیراندازی در منطقه شارادا در این شهر را شنیده اند.

صدای انفجار همچنین در بازاری در شهر شمالی مایدوگوری شنیده شده است.

بوکو حرام، گروه اسلامگرای تندروی نیجریه ماه پیش دست به یک رشته حملات زد که ۱۵۰ کشته بر جای گذاشت.

این گروه گفته است که خواهان سرنگون کردن دولت ملی و جایگزین کردن آن با یک دولت اسلامی است.