دهها نفر در ریزش ساختمان در پاکستان زیر آوار ماندند

در اثر ریزش ساختمان یک کارخانه در شهر لاهور پاکستان، دهها تن از جمله تعدادی از کارگران خردسال زیر آوار مانده اند.

این حادثه در اثر انفجار گاز روی داد و براساس آمار حضور و غیاب،هنگام ریزش ساختمان، دست کم شصت تن در محل کار خود در این ساختمان حضور داشتند هر چند منابع خبری شمار کسانی را که زیر آوار مانده اند بین سی تا یکصد نفر تخمین زده اند.

تا کنون ماموران امدادرسانی اجساد دو تن را از زیر آوار بیرون کشیده اند و تلاش برای یافتن سایر زیرآوار ماندگان ادامه دارد.