شصتمین سالگرد آغاز سلطنت ملکه بریتانیا

دوشنبه، ۶ فوریه (۱۷ بهمن) مصادف با شصتمین سالگرد درگذشت جورج ششم، پادشاه سابق بریتانیا، و آغاز سلطنت دخترش، ملکه الیزابت دوم به عنوان رئیس این کشور است.

پس از ویکتوریا، ملکه بریتانیا در قرن نوزدهم، الیزابت دوم تنها فرمانروا در طول تاریخ انگلستان است که دوره سلطنت او به شصت سال رسیده و در طول سال جاری، در بریتانیا و پانزده کشور دیگری که وی بر آنها سلطنت می کند مراسمی به همین مناسبت برگزار می شود.

الیزابت دوم هشتاد و شش سال سن دارد و شصتمین سال سلطنت او با برگزاری بازی های المپیک در بریتانیا همزمان شده است.