میزان مصرف گاز در ایتالیا کنترل می‌شود

با بالا رفتن میزان مصرف گاز در ایتالیا، دولت این کشور، شرایط اضطراری برای استفاده از گاز وضع کرده است.

سرمای شدید هوا ایتالیایی‌ها را غافلگیر کرده است. به گونه‌ای که گزارش شده دست کم ۲۴ نفر از سرما جان داده‌اند.

واردات گاز ایتالیا از روسیه کاهش یافته است و دولت می گوید که کمبور گاز در این کشور دارد بحرانی می‌شود.

روسیه یکی از مهمترین صادر کنندگان گاز به ایتالیاست.

برخی از نیروگاه های برق در ایتالیا نفت را جایگزین گاز کرده اند و از طرفی خبر می رسد که بعضی از مصرف کنندگان صنعتی سوخت در ایتالیا، مصرفشان را کاهش داده اند تا به مصرف کنندگان محلی گاز برسد.