دستگیری سه نفر به ظن ربودن سفیر مکزیک در ونزوئلا

پلیس ونزوئلا سه نفر را به ظن این که در ماجرای ربودن سفیر مکزیک و همسرش در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، دست داشتند، دستگیر کرده است.

کارلوس پوخالتس سفیر مکزیک در ونزوئلا و همسرش در محله اعیان نشینی در کاراکاس ربوده شدند. آنها درون اتومبیلشان بودند.

چهار ساعت بعد، آدم‌ربایان آنها را در محله‌ای فقیرنشین آزاد کردند.

معلوم نیست که آیا برای آزادی سفیر و همسرش، پولی به آدم‌ربایان پرداخت شده یا نه.

وزیر کشور ونزوئلا می گوید که پنج مظنون دیگر این ماجرا هم شناسایی شده اند.

آمار خشونت و جرم در ونزوئلا در سال های اخیر افزایش یافته است.