دولت بریتانیا به دنبال استرداد ابو قتاده، روحانی تندرو

مشاور عالی حقوقی دولت بریتانیا می گوید دولت این کشور در حال گفت و گو با دولت اردن برای دریافت اطمینان خاطر از این مساله است که ابو قتاده، روحانی تندرو پس از استرداد تحت شکنجه قرار نمی گیرد.

دومنیک گریو به بی بی سی گفت بریتانیا امیدوار است که نگرانی های مربوط به محاکمه ابو قتاده بر پایه اعترافات حاصل از شکنجه را مرتفع کند.

روز گذشته دادگاهی در بریتانیا با آزادی به قید وثیقه ابو قتاده، روحانی تندرو که گفته شده از چهره های شاخص القاعده در اروپا است، موافقت کرد.

قرار است این روحانی هفته آینده پس از سپری کردن ده سال در زندان آزاد شود.

در این مدت ابو قتاده بدون آن که اتهام مشخصی به او وارد شده باشد، به دلیل آن که خطری برای امنیت ملی بریتانیا به شمار می رفت، در زندان بود.

ماه پیش دادگاه حقوق بشر اروپا رای داد که ابو قتاده را نمی توان به اردن مسترد کرد. این دادگاه دلیل رای خود را، احتمال به دست آوردن سند و مدرک از او با شکنجه و استفاده از آنها علیه او عنوان کرد.