آزادی گروگان‌های چینی در سودان

سودان می‌گوید گروهی از کارگران چینی را که ماه پیش در جنوب این کشور به گروگان گرفته شده بودند، آزاد کرده است.

وزارت خارجه سودان گفت این کارگران را به صلیب سرخ تحویل داده و آنها سپس به نایروبی، پایتخت کنیا انتقال داده شده اند.

۲۹ کارگر ساختمانی چینی ماه پیش توسط شورشیان جنبش آزادیبخش مردم سودان شاخه شمال، گروگان گرفته شدند.

شورشیان در استان نفت خیز کردفان با حمله به اردوگاه محل اقامت این کارگران، این افراد را ربودند.

چین از حامیان دولت سودان به شمار می رود اما خبرنگاران می گویند این حادثه بر روابط دو کشور اثر گذاشته است.