تظاهرات اعتراضی رئیس جمهوری مالدیو را وادار به کناره گیری کرد

در پی چند هفته تظاهرات اعتراضی در مالدیو، محمد نشید، رئیس جمهوری، در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرده که از مقام خود استعفا داده و تا برگزاری انتخابات جدید، این سمت را به معاون رئیس جمهوری واگذار کرده است.

اعتراضات اخیر در پی دستور محمد نشید به برکناری و بازداشت عبدالله محمد، قاضی ارشد جنایی به اتهام تخطی از بی طرفی قضایی و حمایت از احزاب مخالف آغاز شد.

آقای نشید در انتخابات آزاد سال ۲۰۰۸ به این سمت انتخاب شده بود و در طول سال های اخیر، تلاش گسترده و موفقیت آمیزی را برای تحکیم مبانی دموکراسی در این کشور صورت داده است.

مجمع الجزایر مالدیو در اقیانوس هند واقع است و جمعیت آن، که اکثرا مسلمان هستند، به حدود چهارصد هزار نفر می رسد.