ارسال گاز به ترکیه مختل شد

مقامات ترکیه گفته اند که ارسال گاز از جمهوری آذربایجان و ایران به دلایل فنی در روز سه شنبه هیجدهم بهمن ماه ( ۷ فوریه) متوقف شده است.

اختلال در انتقال گاز به ترکیه با سرمای شدید در این کشور همزمان شده و دشواری هایی را برای مصرف کنندگان به همراه آورده است.

به گفته مقامات ترکیه انتظار می رود که مشکلات ایجاد شده در انتقال گاز ایران به ترکیه تا بعدازظهر سه شنبه هیجدهم بهمن ماه برطرف شود.

ترکیه سالیانه ۶.۶ میلیارد متر مکعب گاز از جمهوری آذربایجان خریداری می کند که این میزان حدود ۱۶ درصد از نیاز این کشور به گاز را تامین می کند.

این کشور همچنین حدود ۱۰ میلیارد مکعب گاز از ایران وارد می کند.