'اکثر مردم لیبی از نتیجه انقلاب خود رضایت دارند'

یک نظر سنجی انجام شده در لیبی نشان می دهد که حدود یک سال پس از آغاز اعتراضات مردم علیه حکومت معمر قذافی، حدود هشتاد درصد پرسش شوندگان از تحولاتی که صورت گرفته رضایت دارند و معتقدند که در مجموع، کشورشان در مسیر درستی به سوی دموکراسی و آزادی حرکت می کند.

این نظر سنجی در پایان ماه دسامبر در شهرهای بنغازی، ترابلس و مصراته انجام شد و اکثر قابل توجهی از پرسش شوندگان از مداخله نظامی برای سرنگونی حکومت معمر قذافی حمایت کردند و آن را اقدامی لازم و مناسب دانستند.

در همانحال، پرسش شوندگان گفتند که اولویت اصلی آنان در حال حاضر، بهبود شرایط امنیتی و به خصوص خلع سلاح گروه های مسلحی است که در جنگ علیه نیروهای قذافی شرکت داشتند و هنوز اسلحه خود را تحویل نداده اند.