کابینه یونان تدابیر تازه برای کاهش هزینه ها را تایید کرد

کابینه یونان تدابیر تازه ریاضتی مورد درخواست صندوق بین المللی پول و حوزه یورو در ازای دریافت کمکی ۱۳۰ میلیارد یورویی را تصویب کرده است.

پیش نویس این لایحه اکنون باید به تصویب پارلمان یونان و همچنین وزرای دارایی کشورهای اتحادیه اروپا برسد.

پنج وزیر دولت یونان در ارتباط با این موضوع استعفا داده اند و یکی از آنها حتی درخواست های خارجی را "مایه سرافکندگی" خوانده است.

اتحادیه های کارگری روز جمعه یک اعتصاب 48 ساعته را آغاز کردند که طی آن معترضان با پلیس درگیر شدند.

لوکاس پاپادموس نخست وزیر یونان اخطار داده است که این کشور در صورت عدم موافقت با کاهش هزینه ها و عدم بازپرداخت بدهی با "هرج و مرج اقتصادی افسارگسیخته" روبرو خواهد شد.