ممنوعیت سخنرانی طولانی مقامات در چین

شهردار شهر گوانگژو، در جنوب چین، وضع محدویت زمانی بر طول سخنرانی مقامات را مورد بررسی قرار داده و گفته است که در فیلم های خبری تلویزیونی، گاه مخاطبانی دیده می شوند که به خاطر طولانی بودن سخنرانی ها، به خواب رفته اند.

شهردار این شهر در یک سخنرانی پنجاه و هشت دقیقه ای در جلسه شعبه محلی حزب کمونیست گفت که باید طول سخنرانی ها در جلسات مهم حداکثر یک ساعت، و در جلسات کم اهمیت تر حداکثر نیم ساعت تعیین شود.

یک مقام دیگر چینی نیز اخیرا از نهادهای دولتی خواسته است از انتشار مطالبی که خواننده چندانی ندارد خودداری ورزند و گفته است که بسیاری از کسانی که چنین نوشته هایی را دریافت می کنند، پس از نگاهی به عنوان مطلب، کل آن را دور می اندازند.