پیش نویس قانون انتخابات لیبی منتشر شد

در حالیکه در دوره حکومت معمر قذافی، احزاب سیاسی آزادی فعالیت نداشتند، شورای ملی انتقالی لیبی پیش نویس قانون انتخاباتی جدید این کشور را انتشار داده که در آن، دو سوم کرسی های پارلمان بین احزابی تقسیم می شود که به درصد معینی از آرا دست یافته باشند.

در عین حال، این پیش نویس شرط اختصاص ده درصد از کرسی های مجلس به زنان را تغییر داده و گفته است که کنگره ملی باید شامل دست کم چهل نماینده زن باشد.

قرار است رای گیری برای انتخاب نمایندگان کنگره ملی در ماه ژوئن سال جاری برگزار شود و افراد مرتبط با معمر قذافی اجازه رقابت در این انتخابات را ندارند.