مبارزه حقوقی علیه 'بردگی نهنگ‌ها' در آمریکا ناکام ماند

قاضی دادگاهی در آمریکا شکایت گروهی از فعالان حمایت از حیوانات علیه بردگی و سوء استفاده برده وار از تعدادی نهنگ (وال) در چند پارک تفریحی این کشور را رد کرده و استناد شاکیان به قانون اساسی این کشور را وارد ندانسته است.

این نهنگ ها برای نمایش و سرگرمی در دو پارک تفریحی در شهرهای اورلاندو و سن دیگو نگهداری می شوند و شاکیان پرونده گفته بودند که نحوه رفتار با این جانوران مشابه رفتاری است که ماده مربوط به منع بردگی در قانون اساسی آمریکا آن را ممنوع کرده است.

قاضی دادگاه این استدلال را مردود دانست و گفت که اصلاحیه سیزدهم قانون اساسی ایالات متحده راجع به منع بردگی تنها در مورد بردگی انسان ها مصداق دارد و قابل اطلاق به جانوران نیست.