ان‌بی‌سی از قول مقام آمریکایی: ترورها کار مجاهدین و موساد است

شبکه ان‌بی‌سی نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی، بدون فاش کردن هویت او، نوشت که حملات علیه دست اندرکاران برنامه اتمی ایران توسط اعضای سازمان مجاهدین خلق و با حمایت مالی، آموزشی و تسلیحاتی سرویس اطلاعاتی اسرائیل انجام شده است.

این ترورها بیش از دو سال پیش آغاز شد و تا کنون جان چهار تن از دست اندرکاران بناه اتمی و متخصصان ایرانی را گرفته است.

مقام آمریکایی مذکور به ان‌بی‌سی گفته است که دولت آمریکا از عملیات ترور مطلع است، اما نقشی در آن ندارد.

مقامات آمریکایی ترورهای مورد اشاره را محکوم و اتهام دست داشتن در آن را تکذیب کرده اند.

ایران می گوید که کشورهای غربی و اسرائیل را مسئول این ترورها می داند.