مخالفت سارکوزی با حمله به ایران

نیکولا سارکوزی رییس جمهوری فرانسه گفته است که حمله نظامی به ایران، روش درستی برای برخورد با برنامه انرژی هسته ای این کشور نیست.

آقای سارکوزی روز چهارشنبه، در مهمانی شامی که توسط یکی از اصلی ترین گروه یهودیان در فرانسه برگزار شده بود گفت امنیت اسرائیل برای او مهم است، اما حمله نظامی به ایران راه حل برخورد با این موضوع نیست.

او گفت: " راه حل، استفاده از روشهای سیاسی، دیپلماتیک و تحریم است."

او همچنین اضافه کرد مقامهای ایران باید بدانند از "خط قرمز" عبور کرده اند.