انتقال گاز ایران به ترکیه از سر گرفته شد

در پی گزارش هایی در مورد قطع صادرات گاز ایران به ترکیه، خبرگزاری ایرنا به نقل از وزیر انرژی ترکیه گفته است که کاهش شدید انتقال گاز ایران به علت مشکلات فنی در تلمبه خانه گاز بوده و با رفع این مشکلات، صادرات گاز به ترکیه از سر گرفته شده و فشار آن نیز به تدریج به میزان عادی افزایش خواهد یافت.

در روزهای اخیر، همزمان با انتشار گزارش هایی در مورد اختلاف ایران و ترکیه بر سر بهای گاز صادراتی، اخباری در مورد قطع صادرات گاز ایران به ترکیه انتشار یافته بود.

ایران و ترکیه در سال ۱۹۹۶ قراردادی بیست و پنج ساله را برای صادرات سالانه تا ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز امضا کردند و ایران در سال گذشته با صدور حدود ۸ میلیارد متر مکعب دومین تامین کننده حدود ۴۰ میلیارد متر مکعب گاز مورد نیاز ترکیه بود در حالیکه روسیه با صدور ۳۰ میلیارد متر مکعب در رده اول قرار داشت.