لیبی به خاطر صحبت های پسر قذافی از نیجر شکایت کرد

لیبی از اظهارات یکی از پسران معمر قذافی، رهبر سابق این کشور از نیجر شکایت کرده است.

سعدی قذافی که در حال حاضر در نیجر زندگی می کند؛ در مصاحبه ای با یک شبکه تلویزیونی عربی تهدید کرد که رهبری یک شورش را علیه دولت فعلی لیبی برعهده خواهد گرفت.

او در جریان این مصاحبه از بروز قریب الوقوع شورش های بیشمار در سراسر لیبی خبر داد و گفت که با گروه‌هایی در داخل لیبی روزانه در تماس است.

سعدی قذافی که پس از سقوط طرابلس، پایتخت لیبی در اوت سال گذشته از کشورش گریخت ابراز امیداواری کرده که به زودی بازگردد.

یک خبرنگار بی بی سی در طرابلس می گوید مقام ها نگران اقدام احتمالی وفاداران قذافی هستند اما اینکه سعدی قذافی هدایت یک شورش بزرگ را به عهده گیرد، بعید به نظر می رسد.