استقبال بومیان استرالیا از اجازه شکار تمساح

بومیان استرالیا، از احتمال تصویب قانونی در این کشور حمایت کردند که شکار تمساح در سرزمین‌های شمالی استرالیا را قانونمند می کند.

بومیان استرالیا، امیدوارند که با تصویب این قانون، بتوانند تورهای متعددی برای خارجی ها برپا کنند و به این ترتیب برایشان اشتغال هم فراهم شود.

آنها همچنین می گویند که این قانون می تواند موجب شود که جمعیت رو به رشد تمساح‌ها در این منطقه کنترل شود.

گزارش شده که حضور این تمساح ها در محیط زیست آدمها در این منطقه بیشتر شده است.

از سوی دیگر دوستداران محیط زیست می گویند که شلیک کردن به حیوانات برای تفریح حرکتی غیرانسانی است و نباید که قانونمند شود.

دولت استرالیا سه سال پیش این قانون را رد کرده بود، اما حالا برای کمک به بومیان می خواهد که دوباره درباره آن تصمیم‌گیری کند.