آذربایجان اتهام کمک به ترور دانشمندان ایرانی را رد کرد

در پی احضار سفیر جمهوری آذربایجان به وزارت خارجه جمهوری اسلامی برای دریافت اعتراض کتبی نسبت به استفاده ماموران اسرائیلی از خاک آن کشور برای اجرای عملیات تروریستی در ایران از جمله ترور "دانشمندان هسته ای"، سخنگوی وزارت خارجه آذربایجان محتوای این اعتراض نامه را "افترا" خوانده و به شدت تکذیب کرده است.

این مقام وزارت خارجه آذربایجان گفته است که اعتراض ایران واکنشی نسبت به اقدامات دولت آذربایجان برای جلوگیری از فعالیت های تروریستی افراد مرتبط با سازمان های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی بوده است.

روز گذشته، خبرگزاری ایرنا گزارش کرد که وزارت خارجه ایران نسبت به "رفتار نامناسب با نمایندگان نهادهای جمهوری اسلامی در آن کشور، تبلیغات ضد ایرانی روزمره رسانه‌ای و همچنین توقیف کامیون های باری ایرانی در مسیر آستارا – باکو" هم اعتراض کرده است.