دیوان عالی پاکستان رسما نخست وزیر را متهم کرد

روز دوشنبه، ۲۴ بهمن (۱۳ فوریه)، دیوان عالی پاکستان رسما یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر را به دلیل نادیده گرفتن حکم دادگاه برای از سرگیری پیگرد قانونی آصف علی زرداری، رئیس جمهوری، به اهانت به دادگاه متهم کرد.

آقای گیلانی که در برابر قضات دیوان عالی حضور یافته بود، این اتهام را رد کرد و وکیلان مدافع او اظهار داشتند که آقای زرداری به اعتبار سمت ریاست کشور پاکستان از مصونیت در برابر پیگرد قضایی برخوردار است.

حکم دیوان عالی به پرونده پولشویی علیه آقای زرداری در قوه قضاییه سوئیس ارتباط دارد و قضات دیوان عالی گفته اند که تنها راه آقای گیلانی برای جلوگیری از صدور حکم محکومیت، اجرای دستور یک دادگاه سوئیسی برای ادامه پیگرد رئیس جمهوری پاکستان است.