دولت سوریه پیشنهاد اتحادیه عرب برای خاتمه خشونت را رد کرد

سوریه پیشنهاد اتحادیه عرب برای خاتمه دادن به یازده ماه خشونت و به خصوص خونریزی های اخیر را رد کرده و گفته است که کشورهای عرب به دلیل وتوی قطعنامه پیشنهادی خود توسط روسیه و چین در شورای امنیت، "واکنش هیستریک" از خود بروز می دهند.

اتحادیه عرب در جلسه اخیر خود پیشنهاد کرد که برای خاتمه دادن به کشتار غیرنظامیان در سوریه، یک گروه صلحبان بین المللی با مشارکت این اتحادیه و سازمان ملل به سوریه اعزام شوند و همچنین، کشورهای عرب روابط نزدیک تری با مخالفان حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، برقرار سازند.

کشورهای عربی و غربی در نظر دارند با مراجعه به مجمع عمومی سازمان ملل در این هفته و تصویب قطعنامه ای در محکومیت اقدامات حکومت بشار است علیه شهروندان سوریه، این حکومت را تحت فشار بین المللی شدیدتری قرار دهند.

در مقابل، به نظر می رسد که بشار اسد با اتکای به حمایت روسیه و چین و چند کشور و گروه حامی خود، در نظر دارد از طریق عملیات نظامی، معترضان را سرکوب کرده و به اعتراضات یازده ماهه این کشور خاتمه دهد.