ایران دست داشتن در 'حوادث تروریستی' را رد کرد

رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، ادعای دست داشتن این کشور در "حوادث تروریستی" مرتبط با دیپلمات‌های اسرائیلی را رد کرد.

دوشنبه شب، آقای مهمان‌پرست این احتمال را مطرح کرد که اسرائیلی‌ها با طراحی "حوادث مشکوک اخیر" می‌خواهند که چهره حکومت ایران را مخدوش کنند.

روز دوشنبه خبر آمده بود که دیپلمات‌های اسرائیلی در هند و گرجستان هدف رشته‌ای بمب‌گذاری قرار گرفته‌اند. به دنبال آن، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه گرفت.

حال آقای مهمان‌پرست می‌گوید که اسرائیلی‌ها با متهم کردن ایران به اقدام‌های تروریستی، "تلاشی بی‌ثمر برای انحراف افكار عمومی از اقدامات تروریستی" است که به گفته او، اسرائیل در "سرزمین‌های اشغالی و ترور دانشمندان ایرانی" انجام می‌دهد.

او گفت که ایران همواره "قربانی اقدامات تروریستی" بوده است.