اتحادیه‌های کارگری آرژانتین، کشتی‌های بریتانیایی را تحریم کردند

اتحادیه‌های کارگری در آرژانیتن، از جمله اتحادیه کارگران بنادر، گفته‌اند که هر کشتی‌ای که با پرچم بریتانیا در حرکت باشد را تحریم می‌کنند.

در آستانه سی‌امین سالگرد جنگ بریتانیا و آرژانتین بر سر جزایر فالکلند، تنش بین دو کشور در حال افزایش است.

در آخرین تحول، اتحادیه‌های کارگری آرژانتین، این تهدید را متوجه کشتی‌های بریتانیایی کرده‌اند.

هنوز مشخص نیست که این تهدید چه تاثیری دارد.

بریتانیا از سال ۱۸۳۳ جزایر فالکلند را در اختیار داشته است.

اخیرا آرژانتین سعی کرده موضوع جزایر فالکلند را در مجمع بین المللی پررنگتر سازد.