رمزگشایی از خاطرات روزانه سربازی در جنگ جهانی

خاطرات یک سرباز در زمان جنگ جهانی اول، که به صورت تند نویسی مدل قدیمی بود، رمزگشایی شد.

این سرباز، خاطرات خود از سال های پایانی جنگ جهانی اول را روی دستمال توالت و تکه پاره‌های کاغذ نوشته بود.

ادوارد سیگریست که آن زمان در دهه بیست زندگی‌اش بود، خاطرات روزانه‌اش در فرانسه و بلژیک بین سالهای ۱۹۱۷ تا اوایل ۱۹۱۹ میلادی را می نوشت.

او خاطراتش را به شیوه‌ای تندنویسی می کرد که حالا منسوخ شده است.

خاطرات آقای سیگریست در زیرشیروانی خانه یکی از فرزاندانش پیدا شد.

خانواده او، سپس جستجو را آغاز کردند تا آخر سر کسانی را پیدا کردند که می توانستند آن شیوه از تندنویسی را بخوانند. به این ترتیب متن بازنویسی شد.

متن این خاطرات نشان می دهد که در آن سالها، شرایط برای کسانی که پشت خط مقدم بودند، چقدر سخت بوده است.