تنها نیروگاه برق غزه به دلیل نبود سوخت تعطیل شد

مقامات فلسطینی در غزه گفته اند که تنها نیروگاه برق غزه به دلیل نبود سوخت تعطیل شده است.

شرکت برق غزه می گوید که تاریکی بخشهای زیادی از غزه را در بر خواهد گرفت.

سوخت نیروگاه غزه به دلیل تحریمها و محاصره اقتصادی اسراییل، عمدتا از طریق تونلهای زیر زمینی از مصر به غزه "قاچاق" می شده است، اما در روزهای اخیر به دلیل مشکلات سیاسی جاری در مصر، سوخت کمتری به غزه رسیده است.

شرکت برق غزه از دولت مصر خواسته است که اجازه دهد سوخت بیشتری در اختیار آن شرکت قرار گیرد.