دولت ایران فرم انصراف از دریافت یارانه نقدی توزیع می کند

محمدرضا فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی گفته است که فرم های خود انصرافی خانوارهای پردرآمد امروز و فردا (۲۵ و ۲۶ بهمن) در استانداری ها و فرمانداری ها توزیع می شود.

آقای فرزین به خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا، گفته که "مقرر شده که استانداران و فرمانداران با دعوت از این افراد (پردرآمد) مذاکراتی را با آنها انجام دهند."

آمار دقیق یارانه بگیران اعلام نشده اما گزارشها نشان می دهد که بیشتر از ۷۳ میلیون نفر از ایرانیان یارانه نقدی می گیرند و دولت در یک سال گذشته حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان پول به عنوان یارانه نقدی به این افراد پرداخت کرده است.

پیشتر، دولت از ایرانیان "پردرآمد" خواسته بود تا از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند اما به نظر می رسد که کسی این دعوت دولت را اجابت نکرده است. برای همین، دولت اسامی ده میلیون نفر را انتخاب کرده و تصمیم دارد از آنها بخواهد که خودشان از دریافت یارانه نقدی انصراف بدهند.

به گفته آقای فرزین، در این مرحله اسامی چهار میلیون نفر از پردرآمدها آماده شده است و اسامی بقیه به تدریج به استانداران و فرمانداران ارسال می شود.

این مقام دولتی، خانوارهای پردرآمد را کسانی اعلام کرده که ماهانه بیش از سه میلیون تومان درآمد داشته باشند.