پاکستان به هواپیماهای ناتو اجازه عبور داد

مقامات پاکستانی می گویند که به هواپیماهای ناتو اجازه داده شده تا برای رساندن تجهیزات به نظامیان کشورهای عضو این پیمان در افغانستان از حریم هوایی پاکستان عبور کنند.

احمد مختار، وزیر دفاع پاکستان گفت که این اجازه تنها شامل حمل و نقل تدارکات است.

مشخص نیست که هواپیماهای مورد اشاره کی از حریم هوایی پاکستان عبور کرده اند.

تحلیلگران می گویند که این اقدام دولت پاکستان نشان دهنده کاهش تنش ها میان این کشور و ناتو است.

دولت پاکستان از بیش از دو ماه پیش و در پی کشته شدن ۲۴ پاکستانی در یک حمله هوایی ناتو، مرزهای زمینی خود را به روی کامیون های حامل تدارکات ناتو بسته است.