دفتر تحکیم وحدت: انتخابات مجلس فرمایشی و غیر آزاد است

دفتر تحکیم وحدت (شاخه علامه) با صدور بیانیه‌ای، انتخابات پیش رو مجلس ایران را "فرمایشی، غیر آزاد، ناعادلانه و غیر رقابتی"دانست.

در بیانیه این تشکل، با اشاره به اینکه فضای سیاسی ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به کلی با پیش از آن تفاوت کرده، آمده است: "با سیر روند رویدادهای دو سال گذشته روشن شد که فعلا جز افرادی که دقیقا راه و مسیر دیکته شده از سوی نهادهای نظامی و امنینی و در راس آن بیت رهبری را در پیش نگیرند، مجالی برای حضور دیگران در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی وجود ندارد."

در ادامه این بیانیه آمده است: "بر این مبنا، همان‌گونه که تاکنون نیرهای سیاسی مختلف اذعان کرده‌اند، اساسا دل بستن به سرانجام چنین انتخاباتی و شرکت در آن بلاموضوع است."

با این حال دفتر تحکیم وحدت (شاخه علامه) از دانشجویان دعوت کرده تا با مشارکت در فضای انتخابات مجلس، "مطالبات بر زمین مانده مردم را بار دیگر در عرصه عمومی" مطرح کنند.