بازداشت گزارشگر تلویزیون ایران در آذربایجان

یک روزنامه نگار جمهوری آذربایجان که برای یک کانال تلویزیونی ایران کار می کرد به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر شده است.

انار بیرملی گزارشگر تلویزیون سحر ایران و خبرگزاری فارس، هفته گذشته در این کشور دستگیر شد و مقام های آذری روز دوشنبه دستور ادامه بازدشت او تا زمان تحقیقات بیشتر و محاکمه احتمالی او را صادر کردند.

بنابه گزارش ها او مقداری هروئین حمل می کرده است.

خبرگزاری آذری "ای ان اس" به نقل از یک نماینده سفارت ایران در باکو نوشت که "این حادثه ممکن است به وخیم تر شدن روابط دوجانبه منجر شود."