'احتمال معافیت ژاپن از تحریم های ایران'

یک روزنامه ژاپنی گزارش می دهد که ژاپن در صورت کاهش واردات نفت از ایران به میزان سالانه حداقل ۱۱ درصد ممکن است از تحریم های آمریکا علیه این کشور معاف شود.

روزنامه یومیوری به نقل از منابعی که نام نبرد گزارش داد که آمریکا و ژاپن هفته گذشته در این زمینه به توافق رسیدند که تا پایان ماه فوریه رسمی خواهد شد.

ژاپن برای کاهش واردات نفت از ایران تحت فشار آمریکا بوده است. براساس تحریم های تازه آمریکا، شرکت هایی که با بانک ملی ایران معامله کنند از سوی آمریکا تحریم خواهند شد.