'قتل اسلامگرایان' در نیجریه به دست نیروهای دولتی

نیروهای امنیتی نیجریه می گویند که حداقل هشت پیکارجو را طی نبردی در شهر میدوگوری در شمال شرقی این کشور کشته اند.

ارتش گفت که اعضای گروه اسلامگرای مسلح بوکو حرام در تبادل آتشی که پس از وقوع انفجار در یک بازار روی داد کشته شدند.

شاهدان عینی از مشاهده دست کم 20 جسد در محل سخن گفته اند.

ساکنان به بی بی سی گفتند که صدای بلند شدن چند انفجار را در بازار باگا شنیده اند.

یک سخنگوی ارتش گفت که سربازان پس از حضور در محل انفجار با پیکارجویان درگیر شدند.

بوکو حرام در شمال نیجریه دست به یک رشته حملات مرگبار زده است.