پرده برداری از 'نسل جدید' سانتریفوژ تولید ایران

تلویزیون دولتی ایران گفته است که محمود احمدی نژاد، رییس جمهور، امروز از یک نسل جدید از سانتریفوژهای تولید داخل ایران پرده برداری خواهد کرد.

تلویزیون ایران همچنین گفته است که میله های راکتور تحقیقاتی تهران نیز، که شامل اورانیوم غنی شده به میزان بیست در صد است، در داخل کشور تولید شده اند.

کشورهای غربی مدعی هستند که ایران به دنبال تولید بمب اتمی است، اما ایران می گوید که تحقیقات اتمی آن کشور صلح آمیز بوده و برای تامین مصارف داخلی انرژی و رادیوداروها (که مصارف پزشکی دارند) صورت می پذیرد.