کشف مقادیر زیادی اسلحه در حمله ارتش سوریه به حماه

مخالفان دولت سوریه می گویند که نیروهای دولتی با راکت و مسلسل به مناطق مسکونی شهر حماه حمله کرده اند.

گزارش شده است که ارتش سوریه مقادیر زیادی اسلحه در حماه کشف کرده است. این شهر سی سال پیش نیز مرکز یک شورش علیه دولت سوریه بوده است.

دولت سوریه با شورشهای مسلحانه مخالفان در شهرهای حمص، حماه و برخی مناطق دیگر آن کشور روبرو است.