رئيس بانک جهانی از سمت خود کناره گيری می کند

رابرت زوليک، رئیس بانک جهانی، اعلام کرد که در آخر ماه ژوئن سال جاری ميلادی و در پايان دوره پنج ساله رياستش، از سمت خود کناره گيری خواهد کرد.

ممکن است تصميم آقای زوليک به کناره گیری، برای نخستين بار، به يک غير آمريکايی فرصت دهد تا ریاست اين سازمان را به عهده گيرد.

حال هيئت مديره بانک جهانی بر اساس آئین نامه مصوب سال گذشته خود، به دنبال انتخاب مدير جديدی خواهند بود. آئین نامه ای که بر اساس آن انتخاب رئیس اين سازمان بايد بر اساس شايستگی کاندیداها و در فرایندی شفاف انجام شود.

(خبرنگاران می گويند اين به معنی شکستن سنتی دیرپا است بر اساس آن رئیس بانک جهانی هميشه آمريکايی و رئيس صندوق بين المللی پول همیشه اروپايی بوده است).

دولت آمريکا گفته است که در هفته های آينده، کاندیدایی برای این سمت معرفی خواهد کرد، اما اشاره نکرده است که آيا از يک غيرآمريکايی به عنوان مدير بانک جهانی حمايت خواهد کرد يا خیر.