مرگ یک روزنامه نگار با سابقه در سوریه

آنتونی شدید، خبرنگار با سابقه نیویورک تایمز و واشنگتن پست بر اثر حمله تنفسی در سوریه درگذشت.

آقای شدید که در هنگام مرگ تنها ۴۳ سال سن داشت در شرق سوریه و در حالی که همچنان به تهیه خبر اشتغال داشت درگذشت.

دولت سوریه که از هنگام وقوع بحران در این کشور ورود خبرنگاران خارجی به داخل خاک سوریه را بسیار محدود کرده است، از حضور آقای شدید در این کشور خبر نداشت.

جسد وی توسط همکار عکاسش به مرز ترکیه منتقل شده است.