چارلی چاپلین تحت نظارت اداره اطلاعات بریتانیا بود

به تازگی مدارکی از اداره ام آی ۵ یا همان اداره اطلاعات داخلی بریتانیا منتشر شده که نشان می دهد چارلی چاپلین در دوره ای توسط این اداره تحت نظر و بازرسی قرار داشته است.

علت تمرکز اداره اطلاعات بریتانیا بر چارلی چاپلین "گرایشات کمونیستی" عنوان شده هر چند این مدارک نشان می دهد که ماموران اطلاعاتی هیچگاه نتوانستند مدرکی دال بر ارتباط چارلی چاپلین و گرو ههای کمونیستی بیابند.

همچنین در این مدارک عنوان شده که اداره ام آی فایو، موفق نشده که محل اصلی تولد چارلی چاپلین را کشف کند.

پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) نام اصلی این نابغه سینما را عزرائیل تورنشتین اعلام کرده بود اما اداره اطلاعات بریتانیا هیچگاه نتوانست مدارک تولد تحت عنوان چنین شخصی را پیدا کند.